Tannskader

 • Hva er en tannskade?
 • Min tann er blitt slått ut. Hva bør jeg gjøre?
 • Min tann er blitt slått inn eller opp i tannkjøttet. Hva bør jeg gjøre?
 • Min tann er blitt slått løs. Hva bør jeg gjøre?
 • Min tann er brukket. Hva bør jeg gjøre?
 • Hva er en sprekk i tannen (infraksjon)?
 • Hva er tanngnissing (bruksisme)?
 • Hva er en syreskade (erosjon)?

Hva er en tannskade?

Under uheldige omstendigheter kan det komme skade på din tann. Skaden kan være som følge av at tennene truffet av en gjenstand, eller at kjevene føres sammen med stor kraft f.eks. ved trafikkuhell, slagsmål eller fall. Tannskaden kan være av følgende karakter:

 • Tannen har blitt slått ut.
 • Tannen har blitt slått inn eller opp.
 • Tannen er løs.
 • Tannen er brukket eller har brudd.

Avhengig av tannskaden finnes det forskjellige fremgangsmetoder og behandlinger. Uansett hva bør du kontakte tannlegen og informere om tannskaden så du vet hvordan du skal opptre videre i prosessen. Ofte skal en tannskade også anmeldes til ditt forsikringsselskap, siden en tannskade kan medføre problemer på det permanente tannsett og dermed være forbundet med ekstra utgifter. Dette gjelder også for skader på melketenner.

Suksessratens positive utfall avhenger av tannskadens omfang og når behandlingen startes.

Min tann er blitt slått ut. Hva bør jeg gjøre?

Hvis din tann er blitt slått ut et det viktig å fastslå om det dreier seg om en:

Hvis du er i tvil hvilken tann det dreier seg om så følg behandlingsretningslinjene for permanent tann. Uansett type tann som er blitt slått ut er det en god idé å kontakte tannlege.

Melketann
En slått ut melketanngutviklet.

I tilfesettes sjeldent på plass igjen for å hindre skade på den permanente tann som ligger like under røttene av melketennene. Melketenner er barnets første tannsett som senere blir erstattet med permanente tenner. Derfor vil den permanente tann bryte fram når den er ferdille det er en tannskade er det viktig å kontakte tannlegen og rapportere tannskaden til forsikringsselskapet. Tannskaden kan ha forårsaket en skade på det permanente tannsett. Dette vil kun bli synlig når tannfrembruddet skjer. Les mer om tannfrembrudd av permanente tenner her.

Permanent tann
Hvis en permanent tann blir slått ut kan tannen med fordel settes på plass i tannsettet og gro fast igjen. Det er dog viktig med øyeblikkelig handling – gjerne innenfor 30 minutter. Ytterligere er det en god idé å ta kontakt med tannlegen.

Sett tannen selv på plass:

 • Finn tannen. Når du finner tannen skal du holde på tannens krone (den hvite del av tannen) – og ikke roten (den røde del av tannen).
 • Fastslå om roten er intakt (se om den er for kort, har brudd eller skarp endeflate). Hvis roten er intakt, forsett med følgende prosedyre:
 • Skyll tannen under rennende vann i 10 sekunder. Alternativt kan tannen legges i munnen og rengjøres i spytt ved å suge på den.
 • Tannen kan nå innsettes i munnen igjen. De andre tenner kan benyttes som veiledning til plassering av tannen. Når tannen settes inn, må der ikke presses for hardt.
 • Har du aluminiumsfolie i nærheten kan du bruke dette som ”innpakning av tannen” og så trykke tannen opp på plass. Alternativt kan man bite forsiktig i et lommetørkle.

Hvis ikke det er mulig å sette tannen på plass selv skal du sørge for å følge punktene nedenfor:

 • Finn tannen. Når du finner tannen skal du holde på tannens krone (den hvite del av tannen) – og ikke roten (den røde del av tannen).
 • Oppbevar tannen i melk eller fysiologisk saltvann fra førstehjelpskrinet. Alternativt kan tannen settes i munnen og oppbevares der inntil du ankommer tannlegen.

Det er viktig å følge retningslinjene ovenfor for å holde rotcellene intakte så tannen kan festes på nytt. Ytterligere har tannen best overlevelsesmuligheter hvis det handles innen for 30 minutter. Tannen kan overleve og bli sittende i tannsettet resten av livet, hvis handlingen utføres raskt og korrekt.

Det anbefales å følge opp med en konsultasjon med tannlegen for å få undersøkt den aktuelle tann og de omkringliggende tenner, tannkjøtt og bein.

Min tann er blitt slått inn eller opp i tannkjøttet. Hva bør jeg gjøre?

Hvis tannen er blitt slått inn eller opp så er tannen blitt presset inn i kjevebenet.

Melketann
Når melketennene blir slått opp i kjeven kan det være mulig at det permanente tannsett er blitt skadet som følge av uhellet. Dette kan dog kun bli fastslått når den permanente tann bryter ut. Hvis barnets tenner ikke sitter på deres normale plass eller det ikke er mulig å bite ordentlig sammen, må du kontakte en tannlege straks. En tannlege vil vurdere hva som må gjøres i situasjonen – enten kommer tannen ut av seg selv, tannlegen presser den på plass eller tannen trekkes ut.

Permanent tann
Når tennene blir slått inn endrer tannen ofte sin stilling i tannrekken. Det er viktig å kontakte tannlegen eller legevakten siden traumer kan ha forårsaket skade på den innerste del av tannen eller benet.

I det tilfellet at tannen er blitt slått opp i tannkjøttet kan du som regel avvente til den bryter fram igjen. Men det er en god idé å ta kontakt med klinikken i deres åpningstid og rapportere skaden til ditt forsikringsselskap.

Min tann er blitt slått løs. Hva bør jeg gjøre?

I det tilfelle at en eller flere tenner er slått løs, blir tannen enten skjøvet til siden eller ut av tannrekken. Hvis tennene fremdeles sitter på deres plass, men bare er litt løs, er det stor sjanse for at tennene vokser på plass av seg selv. I slike tilfeller kan det forekomme blod fra tannkjøttet og tennene kan føles ømme i et par dager. Det er en god idé å kontakte tannlege og rapportere skaden til forsikringsselskapet.

Melketann
Hvis den løse melketannen utgjør en risiko ved f.eks. å skape biteproblemer, skal tannlegen kontaktes hurtigst mulig så tannen evt. kan fjernes.

Permanent tann
Hvis du har slått en permanent tann løs, er det nødvendig med en konsultasjon hos tannlegen. Hvis du ikke opplever sterke smerter eller blod kan du vente med å kontakte tannlegen i deres åpningstid. Ofte blir det tatt røntgenbilder for å vurdere om roten og benet stadig er intakte. Tannlegen vil mest sannsynlig feste tannen og følge det videre forløp med kontrollbesøk.

Min tann er brukket. Hva bør jeg gjøre?

Når det skjer et tannbrudd vil det som regel være fortenner i over- og undermunn som er særlig utsatt. Det typiske tannbrudd er at tannen mister et hjørne. Tannbrudd kan omfatte tannens krone, rot eller begge. Det smertefulle tannbrudd skylles ofte at den innerste del av tannen er blitt eksponert – dermed er det fri adgang til pulpa. Hvis det gjelder brudd på rot, utføres en rotbehandling, hvor bruddet sitter nær rotspissen. Tannen kan festes eller fjernes hvis rotfrakturen sitter midt-rot. Du kan lese mer om rotbehandling her.

Melketann

 • Har et lite stykke av melketannens krone brukket av? Hvis barnet ikke klager over smerter kan du nøyes med å kontakte tannlegen innenfor åpningstid.
 • Er melketannen slått mye i stykker? Hvis dette er tilfelle skal tannlege eller legevakt kontaktes straks. Som regel blir tannen trukket ut for å ikke skade den permanente tann som ligger tett i forhold til melketannens rot.

Permanent tann
I det tilfelle at du opplever et tannbrud på dine permanente tenner, er det en god idé å beholde tannbiten på grunn av tannleger muligens vil lime bitene på plass igjen. Tennene oppbevares fuktig (spytt, melk eller fysiologisk saltvann fra førstehjelpsskrinet). Deretter kan kanskje tannbruddet bli restaurert ved hjelp av en plastfylling/oppbygning. Du kan lese mer om plastoppbygning her.

 • Har et mindre stykke av tannen brukket av? Hvis blødning og smerter er minimale kan du nøyes med å kontakte tannlegen i åpningstiden.
 • Er det et større stykke av tannens krone som er brukket av? Hvis det blør fra bruddstedet og du har flere smerter, skal tannlegen kontaktes straks. Hvis ikke det blir lukket av til pulpa, kan du risikere en betennelse. Derfor er det viktig å handle innen 24 timer for å unngå større skader enn nødvendig.

Hva er en sprekk i tannen (infraksjon)?

Infraksjon er karakterisert ved en sprekk i emaljen/dentinen og kan skyldes en lang periode med tyggebelasting. Det er sjeldent at sunne, ubehandlede tenner sprekker men det kan også skje. Sprekkene oppstår der hvor tennene er svakest. Derfor det ofte på tenner med fyllinger og kroner infraksjon forekommer. Større fyllinger kan derfor være en medvirkende årsak til at tannen sprekker.

Tanngnissing er en annen faktor som øker risikoen for at tennene sprekker. Dette er fordi tanngnissing øker presset på jekslene. Jekslene er allerede de tenner som tygger hardest sammen og belastes dermed gjennom mange års tygging, og de er dermed oftest de mest utsatte tenner med hensyn til infraksjoner.

Symptomer
Det kan være ulike symptomer på infraksjoner:

 • Smerter, når det tygges med tannen. Når en sprukket tann overbelastes vil sprekken utvide seg. I dentinen finnes væskefylte kanaler som renner ut i pulpa gjennom tannbeinet (dentinen). Når tannen utvides og presses sammen som følge av tygging blir nerven påvirket av væske fra kanalene. Det er denne påvirkningen som skaper smerten. Du kan lese mer om tennenes bestanddeler her.
 • Tannoverfølsomhet for kulde.
 • Infraksjoner kan også være tilstede uten symptomer.

Behandling
I tilfelle av at det er en dyp sprekk kan infraksjonen være smertefull. Selve behandlingen avhenger av tannens belastning og sprekken i tannen. Ofte vil løsningen være å leve enten en plastfylling i tannen eller krone på tannen. Har tannens nerve derimot litt overlast, kan det i visse tilfeller være nødvendig å rotbehandle din tann. Hvis ikke det blir behandlet vil nerven fortsatt påvirkes av inntrengende bakterier som skaper betennelse. I slike tilfeller er tidlig behandling avgjørende for å redde nerven fra bakterielle påvirkninger, så nerven ikke går på bakgrunn av infeksjon. I sjeldne tilfeller kan tannen splittes på langs hvor en tannuttrekking kan være nødvendig.

En sprukket tann kan ikke gro sammen og sprekken vil fortsette med å spre seg hvis ikke den blir behandlet. Tilstanden bør ikke ignoreres siden en behandling kan minimere risiko for større skader på sikt. Derfor bør du kontakte din tannlege hvis du opplever symptomene nevnt over.