Ordbok

Abutment

Et mellomstykke skrudd inn i den innopererte titanskruen (fixtur) til senere krone (implantatkrone).

Agenesi

Agenesi betyr manglende tannanlegg, dvs. ingen vekst av tenner i det gjeldene område.

Alasticks

Små kraftige strikker som plasseres mellom to tenner et par dager før det skal påsettes låser (brackets) på tennene.

Alveolarbenet

Alveolarbenet er kjevebenet der roten sitter fast.

Anomalier

Ikke normale tilstander i f.eks. tennenes form, farge og stilling.

Avital

Avital betyr død og brukes når tannens nerve ikke reagerer på påvirkning.

Bitewings

Et røntgenbilde som gir en oversikt over alle jeksler (tannkronen) i over- og undermunnen. Brukes til kariesdiagnostikk.

Blandingstannsett

Et tannsett bestående av både melketenner og blivende tenner. Melketenner blir løpende erstattet av blivende tenner og i overgangen vil begge tannsett være blandet i munnen.

Bonding

Bonding er en liming ved hjelp av etsing og tynn plastfilm.

Brackets

Låser som limes på tennene ved tannregulering, så det kan settes ståltråd i låsene. Disse påvirkes med slik at tennene flytter seg til den nye ønskede posisjonen.

Bropilar

De preparerte tenner som holder mellomleddet (den manglende tannen) på plass.

Bruksisme

Bruksisme er skjæring av tenner der overmunnens tenner gnir mot undermunnens tenner.

Cutiklen

Ved frembrudd er kronen dekket av en tynn film kaldt cutiklen som beskytter emaljen.

Cyste

Et veskefylt hulrom (blære), ofte med kolesterol krystaller.

Dentin

Dentin, tannbein, er et mineralisert vev, som er karakterisert ved en gul og lysebrun farge. Dentin er et hardt, beinlignende materiale, som befinner seg i hele tannen og er derfor størstedelen av tannens bestanddel. I kronen er dentin dekket av emalje og i roten av rotsement.

Ekstraksjon

Ekstraksjon betyr trekking av en tann.

Emalje

Emalje er kronens ytterste lag og beskytter dentinet (tannbenet). Emalje er et hvitt belegg og er kroppens hardeste vev. Emalje kan ikke gjenoppbygges.

Erosjon

Erosjon (syreskade) er en tannskade der emaljen løses av syre.

Fikstur

Den delen av et implantat som sitter fast i kjeven.

Fraktur

En skade på tenner eller ben som vises ved en revne eller spalte mellom stykkene.

Gingivitt

Gingivitt (tannkjøttsbetennelse) er en kronisk betennelsestilstand i tannkjøttet.

Gom

Over- eller underkjeve dekket med tannkjøtt.

Herpes

Forkjølelsessår av variabel størrelse inni munnhulen og på leppen, svir ofte.

Karies

Karies er hull i tennene. Det er oppstått som følge av bakterieangrep på emaljen som gjør at det dannes små hulrom.

Kirurgi

Selve det fysiske inngrepet ved bruk instrumenter som skjærer.

Kjeveortopedi

Kjevertopedi henviser til tannregulering og tannretting.

Krysskontaminering

Krysskontaminering betyder smitte på kryss og tvers mellom individer.

Liming

Ved liming forstås bonding ved hjelp av etsing og behandling med tynn plastfilm.

Lomme

En fordypet tannkjøttslomme.

Lommemåler

Et redskap tannlegen anvender til å måle tannkjøttslommer.

Lommemåling

En måling av tannkjøttslommens dybde.

Molarer

De store jekslene i over- og underkjeven som står bakerst i kjevene bak de små jekslene (premolarer).

Morforlogi

Læren om tennenes form og utseende.

Odontoblaster

En celletype som finnes dentinet (tannbein).

Odontofobi

Odontofobi er tannlegeskrekk. Du føler angst og ubehag ved tannlegebesøk.

Operasjon

Hele seansen før, under og etter et kirurgisk inngrep.

Ortopantomogram

Et røntgenbilde som viser oversikten over hele tannsettet ditt.

Osseointegration

Beindannelse omkring implantater. Implantatet integreres (blir akseptert) i det eksisterende benet.

Periodontal membran

Kollagene fibre og celler mellom rotens sement og kjevebein.

Periodontalt ligament

”Spalten” mellom tann og kjeveben. Periodontale ligament består av elastiske rothinnefibre.

Perioxid

Vanligst er hydrogenperoxid. Det er blekemiddel og desinfeksjonsmiddel.

Plak

Plakk er bakteriebelegg som sitter langs tannkjøttskanten. Plakk er en myk, gul og lett avskrapbar masse.

Plombe

En plombe er en fylling oppkalt etter de gamle amalgamfyllingene som inneholdt bly (plumbom er latin for bly).

Polering

Pussing av tenner og fyllinger til de får høyglans.

Premolarer

De små jekslene i over- og underkjeven som står mellom hjørnetennene og de store jekslene (molarer).

Preparere

Å preparere betyr at tannen forberedes til fylling/krone.

Pulpa

Pulpa er tannens nerve, bindevev og blodkar. Pulpa er et blødt vev, som er beskyttet inne i dentinens hulrom, pulpakammeret. Pulpa sørger for dannelse og næring til dentinen (tannbenet).

Pulpakammer

Den øverste delen av tannens hulrom der nerven befinner seg.

Pussing

Ved hjelp av puss/polering kan ujevnheter og misfarginger fjernes.

Rothinnefibre

elastiske fibre som befinner seg i ”spalten” mellom tann og kjeveben. Rothinnefibre holder tannen fast med mulighet for bevegelse, når tannen er i bruk.

Rotkanal

Hulrommet i røttene som inneholder tannens nerve.

Rotsement

Hardvev som dekker rotens overflate og beskytter dentinet.

Rotspissbetennelse

Rotspissbetennelse (apikal periodonitt) er en infeksjon som oppstår fordi tannens nerve dør. Bakterier skaper betennelse beinet rundt roten.

Rotstift

Stift som forankres i en rotfyllt tann.

Scaling

Skraping/fjerning av tannstein fra tennene ved bruk av skarpe håndinstrumenter.

Sementering

Ved sementering settes kroner, broer og innlegg fast på den tilslipte tannen med sement.

Skjæreflate

Den del av fortennene, som brukes til å bite av med (insisalflate).

Spyttsekretion

Spyttsekretion beskriver dannelsen av spytt i munnen.

Suprastruktur

Den delen av et implantat som sitter ovenfor tannkjøttet (selve tannen).

Sutur

Sting.

Tannhals

Den delen av tannen som ligger mellom den emaljedekkede delen av tannen og roten.

Tannkjøttslomme

Den spalten (lommen) som dannes mellom tannkjøtt og en tann.

Tannstein

Når bakterier og matrester ikke blir fjernet, dannes hardt belegg (tannsten).

Tyggeflate

Den vandrette delen av de små og store jekslene som brukes til å tygge med.

Tyggeknuter/cusper

Tyggeknuter (cusper) er tennenes forhøyninger.

Wire

Metalltråd som brukes spesielt innen tannregulering til å enten flytte tennene eller holde dem på ønsket plass etter behandling (retainer).