Bedøvelse

Bedøvelse brukes for å oppnå smertefrihet eller smertelindring i forbindelse med tannbehandling.

Rediger Slett

De fleste tåler bedøvelse. Det er en veldig liten andel av befolkningen som er overfølsomme for de mest brukte bedøvelsesmidlene. For disse pasientene finnes andre sammensetninger. Hvis du allerede vet at du ikke tåler vanlige lokale bedøvelsesmidler, skal du opplyse om det til klinikken. Når tannlegen blir informert, kan det brukes alternative sammensetninger slik at du fortsatt kan oppnå fordelene ved bedøvelse.

Rediger Slett

Å få bedøvelse er et fritt valg, men tannbehandling kan være forbundet med så mye ubehag at det gjør behandlingen vanskelig å gjennomføre for både tannlegen og deg selv. Når du ikke har smerter under behandlingen oppleves den som vesentlig mer behagelig.

Smerteterskelen er ulik fra et menneske til et annet, så det bør inngå som parameter i beslutningen om å takke ja til bedøvelse.

Er det planlagt større operative inngrep, vil det være mest hensiktsmessig å få det utført under lokalbedøvelse både med tanke på smerte, men også for operasjonsområdet som vil blø mindre pga. innholdet av adrenalin i bedøvelsesvesken.

Etter inngrepet vil de første postoperative (etter operasjon) symptomer som smerter og ømhet minskes, for bedøvelsen går normalt ut først etter noen timer. Inntak av smertestillende medisin kan nå overta. Dette er viktig for tilhelingen, da den medfølgende anspenthet ved smerter forringer helingsprosessen. 

Rediger Slett

Der finnes flere former for bedøvelse og smertekontroll:

 • Infiltrasjonsbedøvelse.
 • Ledningsanalgesi.
 • Computerstyrt bedøvelse.
 • Narkose.
 • Hypnose.

Infiltrasjonsbedøvelse
 Her bedøves kun et lite område omkring tannens forside, bakside og bløtvev.

Ledningsanalgesi
Her bedøves nerveforsyningens utspring/hovednerve, så et større område blir følelsesløst. Det gir en bedøvelse som varer lenger.

Computerstyrt bedøvelse
The Wand og Sleeper One er bedøvelsesmaskiner som sørger for en meget langsom injeksjon av bedøvelsesmidlet. Derfor kan det praktisk talt ikke merkes når man blir bedøvet. Utstyret ser ikke ut som en vanlig bedøvelsessprøyte. Dessuten holder behandleren bare en penn eller en liten pensel som settes tett ved tannen og dens feste. Vesken trykkes langsomt inn i det omkringliggende vev, så det ikke kommer mye ut for hurtig. Det er den hurtige utvidelsen – for mye veske på kort tid – som normalt gir smerter. Nålen er veldig tynn, noe som også minimerer evt. smerte ved det initiale stikket.

Narkose
Narkose, generell anestesi, er full bedøvelse. Noen tannlegeklinikker arbeider sammen med en narkoselege og kan derfor tilby behandling i narkose. Ved behandling under narkose må du regne med ekstra kostnader. Narkose anvendes som regel ved pasienter med særlige behov. Det kan være veldig ødelagte tenner, psykiske lidelser, tannlegeskrekk eller andre vanskelige tilfeller.

Hypnose
Noen tannleger arbeider sammen med en hypnotisør eller kan selv stå for behandling under hypnose. Søk behandler eller kontakt klinikkene etter anbefaling for å benytte dette tilbudet. Les mer om hypnose her.

Rediger Slett

Der finnes forskjellige former for bedøvelsesmidler. De mest anvendte er:

 • Xylocain Adrenalin.
 • Citanest Octapressin.
 • Articain.

Få evt. ytterligere informasjon hos din tannlege før du skal bedøves.

Rediger Slett

Det avhenger av inngrepets varighet, din smertegrense og ditt forhold til tannbehandling. Så spør tannlegen som kjenner deg best til råds.

Rediger Slett

For å minske smerter kan du ta smertestillende medisin før behandlingen etter avtale med tannlegen.

Før en større behandling vil du for det meste få utlevert en resept eller piller med premedisinering som du skal ta en time før inngrepet. Følg de forordninger tannlegen anbefaler.

Rediger Slett

Alvorlige bivirkninger og komplikasjoner er ytterst sjeldne ved lokalbedøvelse. Det er vanlig å kjenne en lett ømhet i det området der hvor tannlegen stakk.

Rediger Slett

Varigheten avhenger av dose og styrke av bedøvelsesmidlet, og hvor presist tannlegen har hatt mulighet for å sette bedøvelsen. Det kan være anatomiske forhold som gjør det vanskelig å legge den, men det hører til sjeldenhetene. Infiltrasjonsbedøvelse holder litt kortere enn ledningsanalgesi. Narkosens varighet styres av narkoselegen.

Rediger Slett

Hvis du har smerter under behandlingen selv om du har fått bedøvelse kan det skyldes:

 • For kort ventetid fra bedøvelsen ble satt til behandling.
 • Ikke presis nok bedøvelse av behandleren.
 • For svak konsentrasjon eller for lite bedøvelsesveske.
 • Ekstra nerveforsyning til området som ikke er blitt bedøvet.

I alle tilfeller skal der legges et ekstra depot i samråd med tannlegen.

Rediger Slett

Hypnose er et supplement til smertekontroll. Noen tannleger anvender hypnose før eller under behandlingen med stor suksess, så undersøk dette hos behandleren hvis det er interessant. Du kan lese mer om hypnose her.

Mange tannleger tilbyr lystgass eller medikamentell sedasjon som et supplement til smertekontrollen.

 

Rediger Slett