Røntgen

Røntgen, eller røntgenbilder, blir tatt ved hjelp av røntgenstråler fra et røntgenapparat, og gir tannlegen bedre diagnostiske muligheter. Tannlegen får adgang til informasjon om tennene og det omkringliggende benet som ikke kan ses med det blotte øye.

Rediger Slett

Det finnes flere forskjellige slags røntgen:

Konvensjonelle digitale røntgenbilder: intraorale og extraorale.

  • Ortopan tomogram.
  • 3-D røntgen.
  • Cone Beam CT 3-D scanning.

Konvensjonelle digitale røntgenbilder
Røntgenbildene tas på en sensor som har forbindelse med en computer som legger bildene inn i pasientjournalen. De konvensjonelle digitale røntgenbildene kan deles i:

  1. Intraorale. Betegnelsen for bilder som er tatt inne i munnen – enten som enkelt tannbilde eller bitewings (alle tenner). Bitewings er et oversiktsbilde over jeksler i både over- og undermunnen. Her kan tennenes mellomrom og kontaktpunkter ses, og begynnende hull kan oppdages før de blir for store.
  2. Extraorale bilder er betegnelsen for bilder tatt utenfor munnen. Disse brukes typisk i forbindelse med kjeveleddsbilder, brukket kjeve, kraniumbrudd med mer. Profilrøntgenbilde brukes til kjeverelasjoner, der panoramarøntgenbilde gir oversikt over hele kraniet og alle tenner.

Ortopan tomogram (OPG)
Et ortopan tomogram er et digitalt oversiktsbilde over hele bittet og kraniet. Bildet gir oversikt bl.a. over visdomstenners beliggenhet, sykdommer i kjevene, bihuler, kjevestruktur og ben. Oversiktsbildet gir mer diagnostisk viten som brukes i behandlingsplanleggingen.

3-D digital røntgen
En 3-D digital røntgen tar store oversiktsbilder av hele kjeven og kraniet. Utviklingen har medført at den kan ta 2-3 dimensjonale røntgenbilder som gir behandleren mulighet for mer presis diagnostikk. Dette skaper rammen for en optimal behandlingsplanlegging for tannleger.

Cone Beam CT 3-D scanning
Cone Beam CT 3-D scanning er det siste innen røntgenteknikk. Scanneren lager en 3-D gjengivelse av kraniet. Oppmålingene foretatt med Cone Beam CT er helt presise og har riktige mål. Disse gjengivelsene åpner opp for nye diagnostiske muligheter, fordi man kan se inn bak diverse strukturer ved hjelp av et snittbilde i alle plan.  På en 3-D scanning skaffes nødvendig informasjon som vanlige røntgenbilder ikke kan vise. Hittil har det kun vært mulig å få tatt disse bildene på sykehuset, men flere klinikker investerer i apparatet – især klinikker med mye kirurgi og implantatbehandling. Det skyldes at en nøyaktig anatomisk viten er avgjørende for behandlingens sikkerhet.

Rediger Slett

Røntgenbilder tas ofte i forbindelse med en vanlig kontroll. Bitewings  tas hvert år eller annet hvert år, avhengig av din aktuelle tannstatus, som et ledd i en forebyggende behandling.

Et røntgenbilde blir også tatt ved akutte besøk hvis du f.eks. har hatt tannpine. Ved hjelp av røntgenbildet kan tannlegen se flere detaljer og finne frem til årsaken. 

Rediger Slett

Der er ikke smerter eller ubehag forbundet med røntgentaking. Med digitalt røntgen er dosen røntgenstråler du utsettes for ufarlig og kraftig redusert.

Rediger Slett