Invisalign

Formål

Å rette alle tenner i munnen.

Rediger Slett

Behandlingstid

6-18 måneder.

Rediger Slett

Behandlingssted

Hos sertifiserte Invisalign-tannleger.

Rediger Slett

Pris

Rediger Slett

Subsidiert

Rediger Slett

Invisalign er en rekke avtakbare, gjennomsiktige skinner som blir spesiallaget til tennene dine. Invisalign retter tennene dine til en mer optimal tannstilling, så du får et rett og jevnt smil.

De nesten usynlige skinner er laget av et materiale som er spesialutviklet til Invisalign-systemet. Skinnene er laget av et sterkt, medisinsk termoplastisk materiale. Ved Invisalign-behandlingen vil dine tenner flytte seg litt og gradvis bevege seg mot forventet sluttposisjon. Dine skinner skal derfor skiftes ut hver annen uke så de fortsatt passer godt over tennene. 

Rediger Slett

Invisalign-skinner endrer tennene sin posisjon ved hjelp av et kontrollert og forsiktig trykk. Invisalign styrer kraften av bevegelsen pr. skinne – ca. 0,2 og 0,3 med mer – og tidspunktet for bevegelsen. På hvert behandlingstrinn er det kun bestemte tenner som endrer posisjon ved hjelp av den aktuelle skinne. Dette resulterer i at tennene flytter seg til ønsket beregnet posisjon ved hjelp av et effektivt trykksystem.

I en Invisalign-behandling kan det være behov for at det påføres ”knapper” på baksiden av noen av tennene for å gi skinnen noe å gripe fast i.

Rediger Slett

Invisalign kan brukes til å behandle en rekke tannretningsfeil, enten enkle eller komplekse. Invisalign kan rette følgende:

 • Mellomrom mellom tennene.
 • Ved mangel på plass i din kjeve, slik at tennene ikke passer normalt.
 • Et kryssbitt – både i den øverste og nederste kjevehalvdel. Et kryssbitt er at flere tenner i overmunnen biter på innersiden av tennene i undermunnen på den ene siden, mens resten av tennene i overmunnen tygger på yttersiden.
 • Dypt bitt – når tennene i overkjeven overlapper tennene i overkjeven betydelig.
 • Underbitt – når undermunnens tenner stikker utover fortennene i overmunnen. 
 • Kjeveleddsskade. Noen personer kan ha kjeveleddsskade som kan forbedres med Invisalign. Andre opplever at de forblir uendret eller forverres.
 • Hvis tennene har flyttet seg siden forrige behandling med bøyle, kan Invisalign ofte fjerne forskyvningen som har skjedd.

Det er viktig å besøke en Invisalign-tannlege for å undersøke hvordan en behandling med Invisalign passer til dine behov, og hvilket resultater du kan oppnå. 

Rediger Slett

Din tannlege vil vurdere om du er egnet til en Invisalign-behandling. Majoriteten av voksne og unge kan bruke Invisalign som tannregulering, og det finnes en spesiell skinne-serie tenåringer kan bruke, kalt Invisalign Teen. Du bør dog konsultere en Invisalign-tannlege for å undersøke om behandlingen er optimal for din situasjon.

Du kan finne en Invisalign tannlege ved å velge den Kompetanse under seksjonen Finn tannlege.

Rediger Slett

Behandlingen startes med en innledende konsultasjon hos en Invisalign-tannlege, hvor dere drøfter kompleksiteten, varighet og plan for selve behandlingen. Når dine tenner er blitt vurdert egnet til Invisalign-behandling, vil tannlegen ta et avtrykk og røntgenbilde av dine tenner. Ut fra dette og tannlegens instrukser vil dine skinner bli laget.

Du får spesiallaget en skinne til tennene som du må ha på i 2 uker om gangen. Hver 2. Uke må du skifte til en ny skinne, som gradvis vil endre plasseringen av tennene – ca. Mellom 0,2 og 0,3 med mer. Denne prosedyren vil fortsette inntil det ønskete sluttresultatet er oppnådd. Antall skinner avhenger av selve tannreguleringsplanen.

Konsultasjonsintervallene varierer fra person til person avhengig av den aktuelle situasjon. Det typiske er at du skal til kontroll enten hver 4., 6., 8. eller 10. Uke for å kontrollere hvordan skinnene endrer tennene dine, og at behandlingen går som planlagt. Konsultasjonen vil typisk vare mellom 10-20 minutter. Kontrollintervallene kan sammenlignes med vanlige bøyler, men selve konsultasjonen er kortere, siden bøylens tråder og braketter ikke skal justeres ved besøket.

Rediger Slett

En Invisalign- behandling kan vare mellom 6-18 måneder. Selve varigheten avhenger av kompleksiteten av behandlingen samt den valgte behandlingstid. Behandlingstiden kan sammenlignes med varigheten av en behandling med tradisjonelle bøyler. Den typiske Invisalign-behandling varer mellom 9-18 måneder. 

Rediger Slett

Invisalign er en avtakbar bøyle. Skinnene må bæres hele tiden under behandlingen, bortsett fra når du spiser, får godteri og brus, pusser tenner og bruker tanntråd, tannstikkere eller interdentalbørster. Invisalign skal derfor min- bæres mellom 20-22 timer i døgnet. Hvis ikke dette er tilfellet kan du risikere at Invisalign-behandlingen tar lengre tid enn først antatt.

Rediger Slett

Invisalign må tas ut under alle måltider, ved tannbørsting og bruk av tanntråd, tannstikkere eller interdentalbørster. Dette gjelder også for snacks og tyggegummi, som ellers kan sette seg fast i skinnene.

I motsetning til en tradisjonell bøyle med tråder og braketter kan du spise og drikke hva du vil under behandlingen. Det er viktig at du pusser dine tenner og rengjør tannmellomrom etter hvert måltid, og innen du setter skinnene inn igjen, så du fortsatt oppholder en optimal munnhygiene.

Røyking frarådes under Invisalign-behandlingen, siden skinnene kan risikere å bli flekkete eller misfarget – dermed er de ikke lengre ”usynlige”.

Rediger Slett

Din Invisalign-skinne må rengjøres 2 ganger daglig – morgen og kveld – som den daglige munnhygienerutine. Skinnene rengjøres ved:

 • Å børste og skylle skinnene i lunkent vann.
 • Å bruke Invisalign-rengjøringskrystaller eller spesielle rengjøringstabletter.

Det er viktig at du opprettholder en optimal munnhygiene før skinnene blir satt tilbake i munnen.

Rediger Slett

Ved en kjeveortopedisk behandling er det viktig å bære bøyle etter selve behandlingen, slik at tennene blir beholdt i den nye optimale posisjon. Hvis tennene skal forbli i den ideelle posisjon må du bære bøylen som du har fått beskjed om. I de fleste tilfeller blir din siste skinne under Invisalign-behandlingen din midlertidige bøyle, inntil du og tannlegen har etablert en varig løsning. Tannlegen vil gi råd om holdbarheten av resultatet og den langvarige løsning.

Hvis du ikke bruker den varige løsningen, kan du risikere at tennene dine flytter seg fra den ideelle tannstilling og faller tilbake mot den opprinnelige posisjon. Resultatet avhenger derfor i høy grad om du bruker bøye, f.eks. retensjonsbøyle, etter Invisalign-behandlingen.

 

Rediger Slett

Som med andre ortodontiske behandlinger kan du oppleve midlertidig ubehag de første par dagene, når skinnen er satt på tennene. Ubehaget kan oppleves i begynnelsen av hvert nye behandlingstrinn. Ubehaget er en trykkende følelse og er et tegn på at skinnene forsiktig flytter dine tenner. Det er derfor ingen grunn til bekymring. 

Rediger Slett

De fleste opplever ingen endring i sin taleevne med Invisalign i munnen. Det er imidlertid en innledende tilpasningsperiode forbundet med en ortodontisk behandling, og du skal derfor bli vant til å ha bøylen i munnen. 

Rediger Slett

Invisalign er en trygg behandlingsform for tannregulering. Invisalign-behandlingen flytter dine tenner til den ønskede posisjon ved hjelp av et kontrollert trykksystem. 

Rediger Slett

Invisalign er ikke skadelig så lenge at du sørger for å opprettholde en sunn munnhygiene. Du skal derfor sørge for å rengjøre både tenner og skinner under Invisalign-behandlingen, så du renholder munnen ordentlig.

Rediger Slett

I forhold til andre ortodontiske behandlinger er det en rekke fordeler ved behandling med Invisalign. Følgende kan nevnes:

 • Invisalign-skinner er nesten usynlige, og derfor er det mange som ikke vil legge merke til at du har tannregulering på.
 • Invisalign er avtakbar, og du kan derfor spise og drikke som du pleier.
 • Det er ingen synlige metallbraketter eller metalltråder.
 • Du bruker mindre tid på justeringer hos tannlegen i forhold til vanlig tannregulering.
 • Du kan virtuelt se hvordan tennene dine forventes til å se ut etter en Invisalign-behandling, før behandlingen igangsettes.
Rediger Slett

Det er en rekke ulemper forbundet med Invisalign-behandlinger. Det kan omfatte:

 • Hvis du glemmer å ta skinnen på, uteblir effekten av flyttingen av tennene.
 • Ekstra renhold for både skinner og tenner er viktig.
 • Skinnene kan knekke.
 • Ditt bitt kan bli påvirket hvis bøylene ikke beveger tennene til ønsket posisjon. Det kan gi plager i forhold til å trygge og unødvendig slitasje på tennene.
 • Det krever mye disiplin over lang tid for å bruke skinnene. 

 

Rediger Slett

Invisalign er en ortodontisk behandling slik som vanlig tannregulering, ClearSmile Aligner, ClearSmile Braces og Inman Aligner. Behandlingsmetoden avhenger av ditt tannsett og ønsker. Tradisjonell tannregulering og Invisalign-behandlinger kan i høy grad erstatte hverandre, siden de begge retter alle tenner i munnen. Inman Aligner retter kun de 6 fremste tenner og kan derfor kun brukes dersom dette er formålet. ClearSmile Aligner er de 8 fremste tenner, mens ClearSmile Braces kan flytte alle tennene. 

Rediger Slett