Vanlig tannregulering

Formål

Å skape så ideelle forhold i tannsettet og kjeverelasjonene som mulig.

Rediger Slett

Behandlingstid

1-3 år.

Rediger Slett

Behandlingssted

Spesialister i kjeveortopedi.

Rediger Slett

Pris

Rediger Slett

Subsidiert

Rediger Slett

En regulering anvendes på et skjevt eller galt bitt eller tannstilling. Formålet med reguleringen er å skape så ideelle forhold i ditt tannsett som mulig ved å rette opp tennene dine. Reguleringer kan være både festet til tennene dine og være avtagbare.

Rediger Slett

En tannlege vil anbefale regulering hvis du har et galt eller skjevt bitt. Følgende forhold vil ofte bli rettet med regulering:

 • Store mellomrom mellom tenner, skyldes ofte at det mangler flere permanente tenner (agenesi) (se bilde 1).
 • Kraftig trangstilling/lite plass til tennene (veldig skjeve) (se bilde 2). Det er vanskelig å opprettholde en optimal munnhygiene  og dermed større sannsynlighet for utvikling av periodontitt og karies.
 • Veldig åpent bitt der tyggeevnen og biteevne er nedsatt.
 • Meget dypt bitt, undertennene biter opp i ganen bak fortennene og skader ganen (se bilde 3).
 • Kraftig overbitt.
 • Kraftig underbitt.
 • Ved lite hensiktmessig bittfunksjon.
Rediger Slett

De vanlige reguleringene kan fås enten som faste eller avtagbare.

Fast reguleringer
Fast regulering kalles også ”togskinner”. Ved disse reguleringene settes apparaturer fast med sement eller limes (bonding) på tennene (brackets).  Så settes metalltråder gjennom apparaturene slik at trykk og drag kan overføres til tenner og ben. På den måten kan tennene rettes opp, dreies, samt flyttes frem og tilbake.

Avtagbare reguleringer
En avtagbar regulering  har metallanker eller metallkroker så du kan ta den inn og ut. De avtagbare reguleringene brukes i flere ulike situasjoner:

Ganeplater med skruemekanisme anvendes til å utvide smale tannbuer (ekspansjonsplater).
Retensjonsplater brukes til sove med om natten etter behandling med fast regulering.
I tilfeller med et skjevt bitt (kryssbitt og saksebitt) anvendes avtagbare løsninger for det meste til å rette tennene når man sover.

Rediger Slett

Behandling med fast regulering går hurtig når den igangsettes i den kraftige vekstperioden hos unge mennesker i alderen 12-15 år. Gutter vil ofte få satt på regulering litt senere enn jenter.

I den offentlige tannhelsetjenesten blir det derfor rutinemessig kontrollert hvorvidt barna skal henvises til en spesialist i kjeveortopedi.

Rediger Slett

Alle kan få regulering, dog vil behandlingen gå hurtigere hvis man regulerer i alderen 12-15 år. Du må du regne med lengre bruk av støtteskinner eller tråder sementert bakpå tennene etter behandlingen (retentionsforanstaltninger). Det finnes alternative behandlinger med regulering – Invisalign og Inman Aligner – som for det meste anvendes til voksne mennesker.

Rediger Slett

Selve behandlingsprosessen starter ved at tannlegen tar et avtrykk av tennene og bittet ditt. Det blir tatt et profilrøntgenbilde, et ortopantomogram (OPG) og foto, hvor tannlegen kan se forholdet mellom kjevene dine og tannstatus. Deretter lages der en behandlingsplan.

Før reguleringen settes på, kan tennene noen ganger  bli forbehandlet med mellomromstrikker (alasticks), slik at man får plass til låsene (brackets) som brukes til å feste ståltråden som får tennene til å flytte seg til den ønskede posisjonen.

Ved etterfølgende kontrollbesøk strammes, endres eller skiftes ståltråd eller låsene på reguleringen. 

Når det ønskede reguleringsresultatet er oppnådd, fjernes den faste reguleringen og erstattes av enten nattskinne i plast eller en tråd sementert fast bak på tennene.

Rediger Slett

Der kan være ømhet forbundet med å sette regulering på tennene. Ytterligere skal reguleringen strammes ved  regelmessige, hyppige kontrollbesøk. Kontrollene må være ofte for å unngå at tenner og ben tar skade av påvirkningen ved for stort drag og trykk. Dette oppleves ofte som smertefullt.

En regulering kan føles ubehagelig i starten, for den tar mye plass i munnen, spyttmengden økes, og det kan være vanskelig å spise.

Rediger Slett

Reguleringen vil ta mye plass i munnen, men det er noe du vil venne deg til. Du vil oppleve at spyttmengden øker og derfor kan du kanskje lespe litt.

Rediger Slett

Gummistrikker er nødvendige, for de øker press der de er plassert. Hvis f.eks. en hjørnetann ikke vil komme på plass, settes elastikken på den bracketen som sitter på hjørnetannen. Deretter festes den på selve metalltråden eller på en bracket/lås i motsatt kjeve så presset aktiveres når du snakker.

Strikkene skal tas av ved spising og settes på igjen umiddelbart etter måltidet.

Rediger Slett

Når du har fått bøyle på skal du sørge for å holde retningslinjene nedenfor for å forhindre evt. tannproblemer:

 • Overhold de viktige kontrollbesøk som er anvist av spesialtannlegen.
 • Holde optimal munnhygiene, evt. også med ekstra tannrensingsbesøk hos tannpleier.
 • Unngå å spise søt, klissete mat, karameller, pastiller og for harde ting. 
Rediger Slett

Tiden du må ha tannregulering på, avhenger av hvor omfattende de ortodontiske problemet er. Spesialtannlegen vil sørge for å gi deg nødvendig informasjon om tid, vedlikehold mm.

Rediger Slett

Når bøylen er blitt fjernet fra dine tenner renses de for sement og plakk. Deretter lages en bittskinne (retensjonsskinne) etter et avtrykk av tennene dine, så det oppnådde resultat kan vedlikeholdes. Spesialtannlegen informerer og kontrollerer hvor mye og hvor lenge du må bruke skinnen. 

Du kan forvente at det blir limt en metalltråd på baksiden av tennene dine som vil holde tennene på plass i forhold til hverandre og opprettholde resultatet av behandlingen. Uten den vil tennene kunne flytte tilbake til deres opprinnelige utgangspunkt og behandlingen (og ikke minst tiden) kan være helt bortkastet etter en tid. 

Rediger Slett

Hvis du ikke sørger for å bruke din bittskinne kan du risikere at tennene dine vokser ut av den optimale tannstilling. Du skal derfor huske å bruke bittskinnen, som spesialtannlegen har rådet deg til. Hvis skinnen går tapt, ødelegges eller lignende, bør du søke tannlege umiddelbart så en ny skinne kan lages. 

Rediger Slett

Hvis du holder kravene til spesialtannlegen er det stor sannsynlighet for suksess av behandlingen, og at resultatet vil holde i svært lang tid.

Rediger Slett

Det er en rekke fordeler med vanlige, faste bøyler:

 • Å få rettet tennene og bittet ditt til optimal posisjon.
 • Tannregulering er satt fast, så du glemmer ikke å sette inn en evt. bøyle igjen.
 • Et varig resultat dersom kravene blir fulgt.
Rediger Slett

Det kan være vanskelig å renholde en optimal tannhygiene når du har tannregulering. Det kan være vanskelig å pusse og rense tennene som normalt, og ofte vil det ta lengre tid å komme seg gjennom den daglige rutinen for munnhygiene. Det er dermed viktig å bruke den ekstra tid det tar, siden det kan være stor fare for utvikling av hull (karies) og syreskader

Rediger Slett

Avhengig av alvorlighetsgraden vil spesialtannlegen gi deg sannsynligheten for ”sikkerheten” av behandlingen og dens suksessrate.

Rediger Slett