Tannregulering

Under 'Tannregulering' kan du lese om de forskjellige reguleringer som finnes.

Den mest brukte er den vanlige reguleringen, som ofte brukes på barn og unge mennesker. Du kan lese mer om tannregulering her. 

Siden 2010 har kunnskapen om Inman Aligner og Invisalign steget markant. En Inman Aligner er en regulering som kan tas av og som for det meste anvendes av voksne. Du kan lese mer om Inman Aligner her. Inman Aligneren hjelper deg med å rette opp de 6 forreste tennene, mens Invisalign også fokuserer på jekslene. Disse to reguleringstypene har en kortere behandlingstid enn vanlige reguleringer. Du kan lese mer om Invisalign her.

Utover disse formene for tannreguleringsapparaturer finnes også LiteWire, ClearSmile Aligner og ClearSmile Brace.

Rediger Slett