Implantat

Formål

Å erstatte en eller flere manglende tenner.

Rediger Slett

Behandlingstid

1-3 timer på tannlegen.
10 uker - 8 måneder i helbredelsesprosessen.

Rediger Slett

Behandlingssted

Tannleger som har erfaring med innsetting av implantater.

Rediger Slett

Pris

Rediger Slett

Subsidiert

Rediger Slett

Et implantat er en kunstig rot av metall, som settes inn i kjevebeinet. Ovenpå denne roten kan det monteres en krone eller en bro, alt etter hva som er nødvendig. Implantatet er laget av metallet titan, siden titan kan vokse sammen med den eksisterende beinvev, og dermed integreres den i kjeven. Implantater blir satt fast i et forboret skruehull i kjevebeinet, som sikrer god kontakt mellom implantatet og kjeven.

Implantatkonstruksjonen består oftest av tre deler:

Rediger Slett

Hvis du har mistet en eller flere tenner ved vanlig forfall, tannkjøttsykdommer eller traume, kan implantatbehandlingen erstatte de manglende tenner.

Bildet illustrer et implantat krone.

Rediger Slett

Før et implantat kan settes inn er det nødvendig å foreta en rekke undersøkelser. Dette gjørs for å sikre at inngrepet kan gjøres forsvarlig. Tannlegen vil først vurdere tilstanden på tennene dine, kjevebeinet samt tannkjøtt. Implantatbehandlingen kan ikke igangsettes hvis du lider av tannkjøttsykdommer eller forfall beinet.

Deretter tar tannlegen røntgenbilder for å planlegge din behandling. I de fleste tilfeller vil undersøkelsen suppleres med en CT-skanning for å vurdere beinets kvalitet, beintetthet samt andre faktorer som må tas hensyn til. Normalt blir behandlingen utført under lokalbedøvelse.

I området hvor implantatet skal plasserer, blir tannkjøttet skåret opp og løftet til side. Deretter bores et lite skruehull i kjevebeinet, hvor implantatet skrues fast som en sokkel i hullet og forsynes med en dekkskrue. Så blir tannkjøttet sydd sammen over implantatet. Når implantatet er plassert i munnhulen, skal det heles og vokse sammen med kjevebeinet. Denne prosess tar et sted mellom 6 uker og 6 måneder avhengig av størrelsen på inngrepet og kjevens tilstand. I denne perioden vokser beinvevet sammen med den nye implantat og danner en sterk forbindelse mellom de to. Implantatet er utformet med en mikroskopisk ru overflate som hjelper beinvevet til å bli løst. Selve prosessen kalles osseointegrasjon. Under helbredelsesperioden settes midlertidige broer, overgangsproteser eller dine gamle proteser inn.

Etter helbredelsestiden blir tannkjøttet lukket opp igjen ved en mindre operasjon, og et innlegg (abutment) festes til implantatet og utstyres med en krone. Når det omgivende tannkjøttvevet er helet omkring den midlertidige krone, ca. 4-6 uker senere, fremstilles den endelige og permanente restaurering. Denne skrues eller sementeres fast på innlegget (abutmentet).

Bildene illustrer behandlingsprosessen med implantater.

Rediger Slett

Et implantat kan støtte en eller flere tenner. Implantater brukes ofte til å støtte en enkelt tann. Et implantat kan også fungere som understøttelse til flere tenner som et ledd av en bro eller protese, hvor det nøyaktige antall implantater avhenger av forholdene hos den enkelte pasient, dvs. mengde og tetthet av beinvev som er til rådighet.

I tilfellet av en fullstendig sammenstilling av munnen,  hvor en bue av flere tenner (10+) skal erstattes i enten over- eller undermunn, vil min. 5-6 implantater være påkrevet.

I visse tilfeller er det for lite beinmateriale for å få plass til implantatet. Dette løses med en beintransplantat eller bruk av miniimplantater som passer bedre til forholdene.

Trykklås effekten brukes i tilfeller med mindre beinsubstans under proteser. Tannlegen vil bruke miniimplantater til å understøtte og feste protesene (trykklåsen). Matrisen (den hule del av trykklåsen, også kalt hunnkobling) sitter innstøpt i protesens akryl (plast), og patrisen (hannpluggen av trykklåsen) er skrudd ned i implantatet (fixture) i kjeven. 

Rediger Slett

Den nedre aldersgrensen for implantatbehandling er 18 år. Tannimplantater kan plasseres hos pasienter i alle aldre med fullt utviklet kjevebein. Det er imidlertid forutsatt at du har tilstrekkelig mengde og kvalitet av beinvev til rådighet. De fleste mennesker, som opprettholder en god munnhygiene, er egnet som kandidater til implantater.

Det er omstendigheter som utelukker implantatbehandling eller øker sannsynligheten for det endelige resultat mislykkes:

  • Storrøykere. Ved røyking senkes og hindres helbredelsesprosessen.
  • Overdrevent alkoholinntak. Alkohol forstyrrer helbredelsen av tannkjøttet og beinet.
  • Tannkjøttsykdommer. Alle aktive tannkjøttsykdommer skal behandles på forhånd av implantatbehandlingen for å sikre en langsiktig suksess. Periodontitt er en vesentlig årsak til beintap, hvilke forhindrer suksessen for implantatet.
  • Tanngnissing (bruksisme). Å gnisse tenner øker belastingen på implantatet som kan medføre en mislykket behandling.
  • Immunsvekkede personer. Pasienter, som gjennomgår strålebehandling, mottaker steroidbehandling eller har en auto immun sykdom som Parkinsons sykdom, kreft eller kronisk betennelse i muskler (myelomatose) vil hindre sjansene for en suksessrik implantatbehandling.

Din tannlege vil vurdere om du er egnet til å få implantater. Før behandlingen igangsettes kan du rådføre deg med din tannlege om de muligheter og risiko som finnes med implantatbehandling

Rediger Slett

Hvis ikke du har nok bein til å gjennomføre implantatbehandling på nåværende tidspunkt, finnes følgende mulighet:

Sinus (bihule) løft
Hvis det er behov for å erstatte manglende tenner bakerst i overkjeven kan det lages en sinusforsterking i bunnen av bihulen. I denne prosedyren dannes et nytt bein i bihulen, som øker høyden av beinet og muliggjør et implantat.

Benbygning (poding)/bentransplantasjon
Ved poding hentes et stykke bein fra et annet bein i kroppen. Dette stykket plasserer i området med det mangelfulle eller tynne bein. Det podete beinet fungerer som anker til det eksisterende beinet og får det til å vokse. Det nye beinet vil bli integrert med det underliggende bein, som skaper et bedre forhold for implantatet.

Det er best å bruke eget beinvev fra kroppen. Det er den mest bærekraftige metode, men helbredelsesprosessen er også raskere i forhold til alternativer som et kunstig bein eller donorbein. I mange tilfeller brukes en kombinasjon av eget bein og kunstige beinerstatninger. Benet kan podes fra haken, baksiden av underkjeven, hoften og kinnbeinet.

Alternativt kan tannlegen velge en løsning med proteser eller broer for å erstatte de manglende tenner. 

Rediger Slett

Implantater er betraktet som en langsiktig og varig løsning hvor holdbarheten er høy i forhold til andre behandlinger. Etter 10 år fungerer mesteparten av implantater fortsatt optimalt.

Det er faktorer som kan minske levetiden for implantater vesentlig:

Rediger Slett

Implantater har en høy holdbarhet og gir et optimalt kosmetisk og funksjonelt sluttresultat. Ved implantatbehandling kan følgende fordeler nevnes:

Redusert beintap
Tapet av en tann vil medføre et hulrom i munnhulen. Beinet i dette området vil langsomt begynne å forsvinne, som vil påvirke og endre formen på kjevebeinet. Et implantat vil stimulere beinveksten og forhindre tap av en ellers verdifull beinsubstans. Implantatet fyller ut hullet i munnhulen og derfor vil beintap unngås.

Samme funksjonalitet
Implantatet er integrert i din kjeve og vil dermed fungere på samme nivå som dine naturlige tenner. Tyggefunksjonen og bittfunksjonen er vesentlig høyere enn andre behandlinger som eksempelvis proteser.

Normal vedlikeholdelse
Akkurat som dine naturlige tenner skal implantater vedlikeholdes ved hjelp av optimal munnhygiene: Regelmessig tannbørsting og rengjøring av tannmellomrom. Du kan lese mer om opprettholdelse av god munnhygiene her.

Ingen fjerning av frisk tannstruktur
De nærliggende, naturlige tenner krever ikke støtte, sliping eller endringer ved innsetting av implantater. Den sunne tannstruktur beholdes.

Estetikk
Implantater er i seg selv ikke estetisk, siden det er laget av titan. Estetikken avhenger av kontakten og den påsatte krone, og hvor godt den passer inn i det omkringliggende tannkjøttet.

Rediger Slett

Implantatbehandlingen er en langvarig prosess i forhold til alternative behandlinger. Hvis du som pasient mister noe av ditt bein, kan implantatet bli løst. Årsaken er ofte dårlig munnhygiene. Les mer om opprettholdelse av god munnhygiene her.

Estetikk
Ved implantatbehandlinger rundt fortennene vil du oppleve at tannkjøttet trekker seg litt tilbake.

Siden kjeven gjennom livet fortsatt vokser, kan implantatet og nabotennene vokse fra hverandre, noe som kan føre til en forskjell i lengden av den naturlige tannen og implantatkronen. 

Rediger Slett

Det finnes alternative behandlinger til erstatning av en eller flere manglende tenner. Del- og helproteser er en avtakbar løsning, mens broer er en fast løsning som festes til nærliggende tenner. 

Rediger Slett