Rotbehandling

Formål

Å fjerne tannpine og betennelse i roten og gjøre roten klar til evt. stift og senere krone.

Rediger Slett

Behandlingstid

1-2 timer. Det kan ta flere konsultasjoner for å sikre at all betennelse er borte.

Rediger Slett

Behandlingssted

Vanlig praktiserende tannlege evt. med spesialitet i vanskelige tilfeller.

Rediger Slett

Pris

Rediger Slett

Subsidiert

Rediger Slett

En rotfylling foretas hvis tannens nerve, pulpa, er skadet, eksponert eller død. Ved hjelp av en rotfylling fjernes tannens nerve samt bakterier fra pulpakammeret og rotkanalene. En rotfylling gjøres for å stabilisere tannen og forebygge ytterlige tannproblemer. Behandlingen er derfor nødvendig for å forhindre en videreutvikling av rotbetennelse, rotspissbetennelse, cyster eller tannbyller

Rediger Slett

Hvis bakteriene har nådd inn til tannens nerve, pulpa, er en rotbehandling nødvendig. Det er forskjellige årsaker til at tannens nerve kan bli skadet, eksponert eller gått til grunne. Det kan skyldes:

  • Rotbetennelse. Ofte er rotbetennelse forårsaket av karies (et dypt hull eller kariesangrep i en tann), hvor bakteriene har fri adgang til pulpa og skaper infeksjon i tannens nerve.
  • Rotspissbetennelse. Hvis rotbetennelse ikke behandles, er det risiko for at bakterier trenger inn til tannens rotspiss og forårsaker betennelse i det omliggende beinet.
  • En fylling eller krone ligger for nærme tannens nerve. Dette kan medføre at nerven dør og at det døde nervevev invaderes av bakterier.
  • En tannskade. Hvis tannen er blitt utsatt for et hardt slag, er sprukket eller brukket kan bakterier trenge inn til tannens nerve.
  • Slitte tenner er mest vanlig hos eldre folk, men også hos ynge som skjærer tenner eller inntar mye syrlig mat og drikke.
  • Sensitive tenner. I svært sjeldne tilfeller utføres en rotfylling hvis du har varige smerter.

Ofte er tannens nerve gått til grunne som følge av en betennelse, og noen ganger er det nødvendig å utføre rotfylling, mens denne betennelsen ennå er der. Det er viktig å behandle en infisert tannrot raskest mulig. Det forbedrer sjansen for et godt behandlingsresultat og minsker risikoen for ytterligere betennelser og skader. 

Rediger Slett

Det oppstår rotbetennelse når tannens nerve blir skadet og senere henfaller når blodtilførselen blir dårlig.

Rediger Slett

Rotspissbetennelse er den betennelsen som kommer på spissen av roten når hele nerven har mistet blodtilførselen, og når selve nerven er forfalt.

Rediger Slett

En skadet, eksponert eller død nerve kan vise forskjellige symptomer. En av symptomene kan være tannpine, hvor graden av tannpine varierer fra person til person. Noen opplever en vond tannpine så de ikke kan sove, mens andre opplever at tannpinen forsvinner etter litt tid. I noen tilfeller kan tann nerven dø ubemerket, uten smerter eller ubehag.

Selv om det ikke er noen symptomer på en skadet, eksponert eller død nerve skal tannen rotbehandles. En død nerve kan på hvilke som helst tidspunkt forårsake betennelse i det omliggende kjevebeinet, som kan føre til rotspissbetennelse. Rotbetennelse viser ofte symptomer i form av smerte ved inntak av kald eller varm drikke- og matvarer. Ofte oppleves det kun lite eller ingen ubehag i tilfelle av rotspissbetennelse. Den skadete tannen kan føles øm når du tygger, og du kan risikere at den skifter farge. Hvis ikke rotspissbetennelsen blir behandlet kan det utvikles en smertefull tannbyll og feber.

Rediger Slett

Ved hjelp av en rotfylling kan tannlegen behandle en nerve- eller rotspissbetennelse. I tilfelle tann nerven stadig er levende når behandlingen starter, er det nødvendig å sette lokalbedøvelse. Deretter vil behandlingen foregå stort sett smertefritt.

Hvis en rotfylling ikke kan iverksettes med det samme, er det ofte nødvendig å supplere med smertestillende medisin og antibiotika. Dette fjerner imidlertid ikke den døde, bakteriefylte tann nerve, men medisinen og antibiotika lindrer smerten. Det er derfor fortsatt viktig å få utført en rotfylling så årsaken til smertene fjernes.

Ved rotfyllingen starter tannlegen med å bore hull i tannen for å kunne komme inn til nerven i rotkanalen. Når det er skapt adgang til den indre del av tannen, fjernes tannens nerve og de infiserte bakterier som er trengt inn i pulpakammeret. Dette gjøres med hjelp av spesielle, tynne filer som jevner sidene av rotkanalene. Ønsket dybde og størrelse av filen fastlegges ved hjelp av et røntgenbilde eller elektronisk måleutstyr. Under en rotfylling er tannlegen nødt til å fjerne noe av tannens substans. Dette kan senere erstattes på forskjellig vis, f.eks. med en plastoppbygning eller plastfylling.

Ved rotspissbetennelse skal rotkanalen renses mer enn en gang og derfor krever det flere konsultasjoner hos tannlegen. I mellomtiden lukkes rotkanalen så nye bakterier ikke gjeninfiserer rotkanalene.

Når nerven og bakteriene er blitt fjernet fra tannen, blir rotkanalene desinfisert med en antibakteriell væske. Når rotkanalen er ferdigrenset og desinfisert, blir rotkanalen fylt opp med et plastikk materiale og rotfyllingssement. Oppfyllingen er nødvendig for å sikre at ikke nye bakterier trenger inn i rotkanalen. Hvis det er tvil om at alle bakteriene har blitt fjernet, vil tannen i stedet forsyne kronen med en midlertidig løsning. Etter 1 år vil en rotbehandlet tann bli undersøkt ved hjelp av røntgenopptakelser som viser rotspissens helbredelse eller det motsatte. Hvis rotfyllingen er vellykket kan den endelige behandlingen utføres.

Hvis tannen var veldig ille før rotbehandlingen, påføres en krone. Ofte er det mest hensiktsmessig – uansett tannens tilstand før en rotbehandling – å sette en krone, siden tannen har blitt mer skrøpelig etter en rotfylling.

Bildeserien under illustrerer en rotbehandling av en tann med flere røtter.

Rediger Slett

Bildeserien illustrerer rotbehandling av en tann med en rot. 

Rediger Slett

Før i tiden ble en rotfylling ofte forbundet med en smertefull opplevelse. Dette er ikke lengre tilfellet på grunn av tannleger kan utføre en 100% smertefri rotfylling ved hjelp av den moderne dentalteknologien. Før behandlingen blir du bedøvet, hvor det blir brukt en særlig tynn og fin nål for å minimere ubehag ved innstikket. Du kan lese mer om bedøvelse her. Det er dermed ikke smertefullt å gjennomgå selve rotfyllingen. 

Rediger Slett

En rotfylling er en komplisert behandling hvor suksessraten avhenger av dine rotkanalers forhold, situasjonen og om det er oppnådd kontroll med bakteriene. I noen tilfeller forsvinner ikke betennelsen etter en rotfylling og det er dermed nødvendig å gjennomføre mer enn en behandling. Avhengig av din rotkanal forhold kan tannlegen velge å henvise deg til en spesialklinikk.

For de fleste behandlinger er det en risiko for komplikasjoner. Under en rotfylling kan følgende komplikasjoner oppstå:

Rotstift
I noen tilfeller kan en rotkanal være blokkert av en rotstift fra en tidligere behandling. I dette tilfellet kan tannlegen ikke rense rotkanalen, men i stedet foreta en operasjon for å fjerne betennelsen.

Begrenset rotkanal
I noen tilfeller kan en rotkanal være begrenset eller utilgjengelig. Dette kan øke risikoen for at rotfilen knekker i rotkanalen eller ryker gjennom siden av roten under behandlingen. I tilfellet at rotfilen ryker gjennom siden av roten under behandlingen, kan du risikere problemer med tannen senere.

I tilfelle av vanskelige rotbehandlinger vil tannlegen ofte henvise til en tannlege som spesialiserer seg på dette området.

Sprekk
En rotbehandlet tann har lettere for å sprekke enn andre tenner. En sunn tann blir holdt fuktig innenfra, men etter en rotbehandling er ikke dette lengre mulig, da tannen ikke lengre er forsynet med blodkar og nerver. En rotbehandlet, avital tann vil derfor være mer tørr og sprø og har dermed en tendens til å knekke lettere. Splitter tannen seg på langs, er det nødvendig å trekke tannen ut. Les mer om tanntrekking her. En krone vil gjøre tannen mer robust for de belastinger den vil bli utsatt for.

Misfarging
Siden nerven til den rotbehandlede tann er død, kan tannen endre farge og bli grålig eller blålig. Fargeendringen kan bli så stor at det er nødvendig med en kosmetisk behandling for å oppnå et pent, estetisk uttrykk. Denne misfargingen kan løses ved hjelp av en krone, som gjenspeiler dine nåværende tenner sin farge. En tannbleking er også en mulighet, men behandlingen vil medføre at alle dine tenner vil få en hvitere nyanse. Du kan lese mer om tannbleking her.

Rediger Slett

Normalt vil du oppleve milde, forbigående smerter dagene etter en rotbehandling. Disse kan lindres ved hjelp av smertestillende, reseptfrie legemidler. Hvis du fortsatt opplever smerter, eller de forverres, skal du kontakte din tannlege.

Det er viktig at du får kontrollert en rotfylling hos tannlegen – særlig i begynnelsen, så tannlegen kan se om alt går etter planen.

Rediger Slett

En rotfylling kan ikke skiftes, med mindre det er nødvendig. Tannlegen vil observere dine rotbehandlede tenner ved hjelp av røntgen. I noen tilfeller skal rotfyllingen utskiftes etter en rekke år, siden de kan oppstå senskader lang tid etter. Det kan være utløst av andre tannskader på tannsettet som f.eks. sprekk på roten.

Rediger Slett