Fylling

Formål

Å erstatte den del av tannen som er skadet.

Rediger Slett

Behandlingstid

Avhenger av hvor mange tenner behandlingen omfatter – jo flere, jo lengre tid.

Rediger Slett

Behandlingssted

Hos de fleste vanlige tannleger eller på klinikker som har spesialisert seg i kosmetisk tannpleie. 

Rediger Slett

Pris

Rediger Slett

Subsidiert

Rediger Slett

 En fylling er en erstatning for tap av tannsubstans. En fylling kan variere i størrelse – det kan dreie seg om små fyllinger til større restaurering av tenner. I gamle dager ble mindre reparasjoner kalt plomber oppkalt etter innholdet av bly.

Bildet illustrerer en fylling i tyggeflaten.

Rediger Slett

Det kan være forskjellige årsaker til at du trenger en fylling. Ofte skyldes det:

 • Et hull i tannen forårsaket av karies, dårlig emalje eller dype riller i tyggeflaten.
 • En brukket tann.
 • En misfarget tann.
 • En manglende tann.
Rediger Slett

Som hovedregel er alle tenner egnet til fylling. Et svært ødelagt og forsømt tannsett krever ofte en grundig plan og etterfølgende behandling, hvis det skal gjøres fyllinger. Hvis det er nødvendig med ytterligere behandling, vil din tannlege informere om dette.

Rediger Slett

Det skilles mellom ulike typer fyllinger:

 • Plastfyllinger.
 • Amalgamfyllinger (sølvfyllinger).
 • Gullfyllinger – inkludert gullkroner.
 • Metallkeramiske fyllinger – inkludert metallkeramisk krone.
 • Porselensfyllinger (fullkeramiske fyllinger) – inkludert porselenskroner. 
Rediger Slett

Plast er i det siste tiåret blitt brukt til å skifte ut de fleste sølvplomber. En plastfylling brukes til:

 • Enkle fyllinger.
 • Større kosmetiske behandlinger.
 • Bitefunksjonsbehandling

Plast blir ofte brukt for kosmetiske årsaker på grunn av sin farge som minner om de naturlige tenners nyanser. Plastfyllinger blir brukt både i synlige og ikke-synlige områder i tannsettet. Det vil typisk utføres en plastfylling på fortennenes flater, som vender fremover, på jekslene i tyggeflatene og nede ved tannkjøttsranden på flaten ut mot kinnet (tannhalsfyllinger), hvor kosmetikken spiller en stor rolle. Hvis tennene er veldig skadet av karies eller har allerede vært behandlet med sølvfyllinger, vil en ny reparasjon med plast ofte være en god løsning. Plast er et ganske giftfri materiale.

Fordeler med plastfyllinger:

 • De kan utformes etter funksjon og tennenes farge. Med nanoteknologi er den mindre partikkelstørrelse, innebygget i plastmassen, med på å øke motstandsevnen mot slitasje. Fyllingene slites mer naturlig i tannsettet og med økt slitasje kan det enkelt erstattes med et nytt lag plast.
 • Behandlingen er billigere enn behandlinger med kroner i tannfarget materialer.

Ulemper med plastfyllinger:

 • Plasten kan bli lettere misfarget etter noen års bruk, avhengig av fargestoffer i mat og drikke som konsumeres daglig.
 • Hvis fyllingen i plast er for stor kan den slites eller sprekke. 
Rediger Slett

Amalgamfyllinger (sølvplomber) inneholder en kombinasjon av kvikksølv og en metallblanding (sølv, tinn, mm.). Det er sjeldent at en amalgamfylling utføres. I så fall lages fyllingen kun i spesielle tilfeller og på dispensasjon, da Helsetilsynet har forbudt bruken av amalgam.

Fordeler med sølvfylling:

 • Karies oppstår sjeldnere med disse fyllinger pga. innholdet av kvikksølv.

Ulemper med sølvfylling:

 • De er ”gifte” pga. deres innhold av kvikksølv.
 • De er ikke tannfarget, og dermed ikke estetiske. 
Rediger Slett

Gullfyllinger brukes fortsatt i dag, men behandlingstallet er avtagende. I stedet brukes plast- og porselensmaterialer siden de skaper et bedre kosmetisk resultat. Gullkroner er sterke restaureringer og kan spesielt anbefales til pasienter som skjærer mye med tenner (bruksisme).

Det kan skilles mellom følgende gullfyllinger:

 • Gullinnlegg: Brukes spesielt i de små og store jekslene, hvor flere flater av tannen er skadet.
 • Gullkroner: Utføres mest i de store jekslene som er minst synlige, og i tilfeller hvor pasienten skjærer tenner.
 • Gullfasadekroner: Gullkrone med et ”vindu” av porselen, som er støpt inn i kronens synlige del. Denne type krone er ”forløperen” til metallkeramisk krone.

Fordeler med gullfylling:

 • En sterk og holdbar løsning, som slites i samme takt som de naturlige tenner.

Ulemper med gullfylling:

 • De er ikke estetiske (tannfarget).
Rediger Slett

En metallkeramisk (MK) fylling er en kombinasjon av metall og keramikk, som brennes på metallet. Denne type krone er fortsatt mye brukt, men brukes hovedsakelig til jeksler av kosmetiske årsaker, siden den tynne metallkant ved tannkjøttet kan komme til syne.

Fordeler med en metallkeramisk fylling:

 • En sterk løsning, som også er rimelig estetisk (tannfarget).

Ulemper med en metallkeramisk fylling:

 • Risiko for at metallkanten kommer til syne.
 • Porselenet kan ”tippe” av metallet så det kommer til syne med sin grå-svarte farge og oppfyller dermed ikke det kosmetiske krav.
Rediger Slett

De nyeste fyllingsmaterialer innenfor tannbehandling er de fullkeramiske materialer som er i tennenes naturlige nyanser. Disse inkluderer:

 • Zirkonium-kroner: Brukes mest i jekslene, siden de er tett i fargen, som eller kan skape et litt ”dødt” utseende i fortennene.
 • Procerakroner: De første porselenskroner som brukes til fortenner. De avløser i høy grad de metallkeramiske kroner pga. de kosmetiske egenskaper.
 • Cad-Cam-kroner: Det er maskinerte kroner etter optisk avtrykk, som deretter males i en maskin. Av disse kan følgende kroner/innlegg nevnes: Cerec, Trios, iTero og Plan-scan.
 • E-max-kroner: Porselenskroner fremstillet i et spesielt, sterkt porselen. Kronen er fremstillet under høyt trykk – enten som blokker til Cad-Cam bruk hos tannlegen eller på et dentallaboratorium av teknikere.
 • Empress-krone: En presset porselenskrone.
 • Cerinaten: Et sterkt porselen helst til veldig tynne fasader eksempelvis Lumineers.

Fordeler med en fullkeramisk fylling:

 • Den matcher tannens naturlige farge.

Ulemper med en fullkeramisk fylling:

 • Små fliser av porselen kan ”tippe” av.
Rediger Slett

Holdbarheten av fyllinger avhenger spesielt på behandlerens garanti og din munnhygiene. Optimal munnhygiene, kontrollbesøk samt regelmessig undersøkelse hos tannlegen, forlenger fyllingens holdbarhet. Holdbarheten er generelt mindre, jo større fyllingen er.

I forhold til en plastfylling kan det kosmetisk forventes at de må skiftes ut før tiden, siden plasten blir misfarget med tid. Misfargingen på plastfyllingen forverres av røyking, inntak av kaffe, te, rødvin og andre farge-holdige matvarer. Les mer om mat og drikke her.

På bildet er en misfarget fylling illustrert.

En mindre plastfylling:
En mindre plastfylling kan forventes å holde 3-5 år på fargen.

 • Fyllinger i fortenner kan forventes å holde funksjonelt i lang tid, siden de ikke blir belastet av kraftig tyggetrykk og slit.
 • Fyllinger i de små og store jekslene er utsatt for et større tyggetrykk og slit, og derfor forventes det oftere utskiftninger.
 • Fyllinger på tannhalsene vil typisk måtte skiftes oftere, siden bindingen til tannhalsen er svakere pga. en manglende emalje. Tilsvarende er det fuktige miljø med på å forkorte holdbarheten.

En større plastfylling:

 • Fyllinger i fortennene, som involverer skjærekantene, for- og baksiden av tennene, belastes kraftigere og krever ofte utskiftninger.
 • Fyllinger i små og store jeksler på både tygge- og sideflater og mellom tennene vil måtte byttes oftere pga. økt slitasje.
 • Svært store plastfyllinger anses for å være semi-permanente og har en kort tidshorisont. Disse fyllinger vil ofte måtte repareres eller ”lappes” flere ganger, inntil en annen løsning er bestemt.

En plastkrone:

 • En plastkrone må anses som den største plastfylling, og blir brukt på alle tenner. Holdbarheten er størst der det er minst belasting og det er her utbytting vil hende minst.
 • Plastoppbygging fremstilles mest som en selvstendig fylling eller under kroner så holdbarheten vil typisk følge kronens.

Gullfyllinger:

 • Kroner og innlegg av gull har i flere generasjoner blitt ansett for å være det mest holdbare fyllingsmateriale i tennene. Gullet kan bli slitt, så det ”går hull” i kronen eller i kantene av innlegget. Hvis dette er tilfellet, skal det byttes.

Metallkeramiske fyllinger:

 • Metallkeramisk krone er en holdbar løsning, men porselen/metall-bindingen er det svage ledd og kan være årsaken til at kronen ikke holder kosmetisk under kraftig belastning. Hvis porselenet blir utsatt for markant slitasje, kan metallet bli synlig.

Fullkeramiske fyllinger:

 • Kroner og innlegg har flere kosmetiske egenskaper, men det må påregnes kortere holdbarhet grunnet dets mindre bruddstyrke i forhold til de andre fyllinger. Holdbarheten på fullkeramiske restaureringer følger teknikerens på 4-5 år.
Rediger Slett

Hvis du har en løs fylling skal du kontakte tannlegen for å få en tid raskest mulig. Dette er nødvendig for å unngå at det dannes et større hull enn nødvendig under den løse fylling.

Rediger Slett

En fylling kan medføre følgende smerter og bivirkninger:

 • Ingen ubehag.
 • Det kan være lett ubehag i form av ising, ofte innen kort tid – ofte en uke.
 • Sårhet.
 • Skjevt bitt.
 • Regelmessig tannpine som er symptom på at nerven er skadet. Dette skjer ofte hvor det har vært en veldig stor og dyp fylling i nærhet til tannens nerve, pulpa.

Hvis ubehagene blir verre, skal du kontakte tannlegen. Ofte vil fyllingen bare være for høy og skal pusses. Hvis ikke denne justeringen er nok, vil du sammen med tannlegen planlegge det videre forløp.

Rediger Slett