Tanntrekking

Formål

Unngå at betennelse fra en veldig dårlig tann sprer seg.

Rediger Slett

Behandlingstid

10-60 min. avhengig av alvorlighetsgrad.

Rediger Slett

Behandlingssted

Vanlig tannlege eller spesialtannlege i kirurgi.

Rediger Slett

Pris

Rediger Slett

Subsidiert

Rediger Slett

Ved tannuttrekking menes fjerning av en tann. Det kan være forskjellige årsaker til at du skal trekke en tann:

Rediger Slett

Behandlingen starter med et røntgenbilde for å se rot-komplekset og det omkringliggende bein. Følgende bedøves tannen ved hjelp av ledningsanestesi for å gi den mest effektive bedøvelse, mens det samtidig legges en infiltrasjonsanestesi rund tannen. Tannlegen kontrollerer, innen selve uttrekkingen begynner, effektiviteten av den satte bedøvelse. Hvis pasienten fortsatt føler litt, suppleres bedøvelsen til effekten er 100%. Tannlegen løsner forsiktig tannen med et ”elevator”-instrument, hvoretter tannlegen vrikker tannen løs med en ekstraksjonstang så tannen ikke knekker beinet. Beinhullet trykkes sammen for å minske blødningen etter uttrekkingen. Dette kan evt. suppleres med en sutur så bivirkningene etter inngrepet minimeres. Det gis evt. også resept på antibiotika og smertestillende medisin. Ny tid kan bli gitt for kontroll eller fjerning av evt. sutur en ukes tid etter.

Rediger Slett

Etter selve tanntrekkingen er det visse retningslinjer du bør følge:

  • Unngå å drikke og spise veldig varm mat- og drikkevarer.
  • Vent med å pusse området til etter 1-2 døgn og sørg for å pusse forsiktig.
  • Skyll munnen med Klorhexidin eller Hextril.
  • Sov evt. med hodet litt hevet.

Du kan alltid be om en skriftlig prosedyre hos tannlegen.

 

Rediger Slett

Når en tann blir trukket vil den etterlate et hull. Noen velger å leve med et hull i tannrekken, mens størstedelen finner en erstatningsmulighet for den manglende tann. Det kan være en bro, et implantat eller en delprotese. Det anbefales å få en erstatning av den uttrukne tann, på grunn av at alle tenner er viktige for å vedlikeholde den optimale bittfunksjon, tannstilling med mer. Dermed kan du også unngå å få muskuløse plager, hodepine mv. 

Rediger Slett

Ved tannuttrekking kan du oppleve forskjellige bivirkninger som:

  • Smerter.
  • Blødning.
  • Hevelse.
Rediger Slett

De første par døgn kan du oppleve en svak osing av blod. Dette vil hurtig avta. Hvis blødningen ikke stopper, kontakt din tannlege som evt. kan behandle deg med en etter sying.  

Rediger Slett

Det første døgn er det en god idé å bruke et kaldt omslag (en pose is, frosne erter mv.) i 20 min. på området. Hvis hevelsen ikke minkes de neste par dager, kontakt tannlegen for evt. videre kontroll og etterbehandling som ekstra desinfeksjon av området eller antibiotikabehandling.

Rediger Slett

Hvis du fortsatt har veldig vondt, eller smertene forverres etter tannuttrekningen, må du sørge for å kontakte din tannlege. Din tannlege vil råde deg og fortelle hva du skal gjøre videre.

Rediger Slett