Barn

De første melketennene kommer frem mellom ½-1 årsalderen. Ofte er det de to fremste tennene i underkjeven som kommer frem først. Frembruddet kan være forbundet med lett kløe på gommene og ekstra spytt, men det varer sjelden lenge. Ofte hjelper det å gi barnet en bitering eller å skylle barnegommen med kamillete, dog er det ikke klinisk eller vitenskapelig bevist, men de fleste familier opplever at det hjelper. Innen 2 år vil vanligvis alle 20 melketenner være på plass. Den siste som kommer frem, er den lille jekselen bak hjørnetannen. Du kan lese mere om melketennenes frembrudd her.

Rediger Slett

Du bør være oppmerksom på om de er fine og hvite. Det er et tegn på at mineraliseringen er i orden og det ikke er emaljefeil. Det kan vise seg i form av fargeforandring, pletter eller manglende emalje.

Rediger Slett

Du skal være forsiktig med sukkerholdige mat- og drikkevarer som kjeks, rosiner, godteri, saft, brus og juice. Disse bryter ned tennenes emalje og er ofte årsak til hull. Sørg for sunt og grovt brød i stedet for det hvite, klissete brødet. Du kan lese mer om mat og drikke her. Det er alltid en god idé å spørre tannlegen om råd.

Rediger Slett

Barnet skal pusse tenner når den første tannen dukker frem. Det er en god idé å pusse tennene med litt fluorholdig tannkrem – gjerne voksentannkrem – så barnet venner sig til smaken og lukten av tannkrem. Vær varsom med barnetannkrem, da det kan venne barnet til søt smak. Når du skal børste tennene på barnet, skal du holde barnet fast inntil deg, og så barnets rygg vender inn mot deg. På den måten kan du holde et fast tak omkring hodet og børste tennene. Det er ikke sikkert seansen lykkes fra start, men det blir fort en vane. Det er viktig at man ikke gir opp – barnets tenner skal børstes for at unngå tannproblemer som hull i tenneneDu kan lese mere om tannpuss og barn her.

Rediger Slett

Det vil være en god idé å slutte med smokk i 2-3 års alderen for at unngå et uhensiktsmessig åpent bitt og dermed gal plassering av melketennene. Hvis barnet bruker smokken mye etter 3 års alder, kan barnet få en ikke-reversibel (varig) tannstillingsfeil som kraftig overbitt, noe som vil påvirke tannstillingen av de permanente tennene. Denne varige tannstillingsfeilen krever tannregulering, når barnet er blir eldre.

Rediger Slett

I Norge er offentlig tannhelsetjenesten gratis for barn fra år 0 til 18 år, og barna blir kalt inn ved 3 års alder.

Rediger Slett

Barn med behov for tannregulering henvises til en spesialist i kjeveortopedi. Hvis det er snakk om store anomalier (manglende tannanlegg, overbitt/underbitt, åpent bitt osv) i bittet, betaler det offentlige store deler av behandlingen. Du kan lese mer om vanlige reguleringer her.

Rediger Slett

Barnet første tannsett er melketenner, som fortløpende skiftes ut med permanente tenner. I den forbindelse vil der være en lengre periode med både melketenner og permanente tenner – et såkalt blandingstannsett.

Rediger Slett

Melketenner er barnets første tenner som blir erstattet med permanente tenner. I den forbindelse vil melketennene løsne fordi de permanente tennenes frembrudd fører til at melketennenes røtter resorberes – det vil ikke være en rot igjen på melketannen når den faller ut.  Melketannen vil enten falle ut av seg selv, eller kan trekkes ut når den er løs nok. Du kan lese mer her.

Rediger Slett