Forsikring

Det er ikke alle fritidsulykkesforsikringer som dekker en tannskade. Det er derfor en god idé å undersøke hva din forsikring dekker. Hvis du utsettes for en ulykke og skader tennene, kan du risikere å måtte gjennom en omfattende og dyr behandling for å rette opp skadene. I den forbindelse kan det være ytterst fornuftig å tegne en tannforsikring som dekker evt. tannskader.

Rediger Slett